Skip to content

Hangi Ambalajı Tercih Etmeli? Kutu mu Makara mı?

Ortam şartları ve kullanım alışkanlıkları LAN kablolarının ambalaj seçiminde etkili oluyor.

Peki hangisi avantajlı?

Makara kablo kullanmak her zaman doğru seçim mi? Bu yazımızda ambalaja karar verirken dikkat edilmesi gereken noktaları 3 temel kritere göre değerlendireceğiz.

İlginizi çektiyse… Hadi başlayalım!

zemecs-lan-cable-box

1- Basitlik ve Kolaylık

 • Makaraya sarılı kabloyu boşaltmak için mutlaka ilave bir düzenek gerekir. Kutu içindeki kablolar ise kutuyu yere koyar koymaz hemen çekilebilir; herhangi bir ekipmana gerek duyulmaz ve hazırlık süresi yoktur!
 • Kablo hızla çekilip bırakıldığında bile düzenek sürtünme kuvveti sıfırlanana kadar dönmeye ve kabloyu boşaltmaya devam eder. Özellikle şantiye gibi farklı işler yapan ekiplerin bir arada çalıştığı ortamlarda kabloların yerde bırakılması sakıncalıdır.
 • Bir düzeneğe bağlanarak çekilen kablolar bırakıldığında düzeneğin etrafına dolanabilir, bu da kablonun sıkışıp iletkenlerinin veya kılıfının zarar görmesine sebep olur.
zemecs-lan-cable-reel-green

2- Güvenlik ve Ergonomi

 • Düzeneğe bağlanan makara kablo yere düşebileceği gibi fazla çekme kuvveti uygulandığında iletkenleri de zarar görebilir.
  Çok nadiren olsa da sahaya ürünü sevkederken palet devrildiğinde makaradaki kablolar zarar görebilir çünkü çoğu zaman polyester bant ile ambalajlanmış kablolar darbelere karşı korunaksızdır.
  Kutu içindeki kablolar ise tamamen korunaklıdır.
 • Kutu içindeki kablo çekilirken çok küçük bir kuvvet uygulandığından saha ekipleri fazla çaba harcamaz ve çalışma ergonomisi korunmuş olur.
 • Taşıma sapları sayesinde kutu kabloları çekileceği noktaya taşımak çok kolaydır. Çoğu 20kg. üzerinde ağırlığa sahip makara kablolar ise tek elde taşımak için bir hayli ağırdır.
  Ayrıca ağır makaraların kucakta veya elde taşınması gelişmiş ülkelerde işçi sağlığı/güvenliği açısından yasaktır.
zemecs-lan-cable-reel-colors

3- Ekonomi

 • Çoğu uygulayıcı firma, LAN kablolarını 305m. kutu yerine 500 veya 1000m. makarada kullanmanın fireleri azaltacağını düşünür. Ofiste CAD programları üzerinden ölçülen hat uzunlukları ile sahadaki gerçek durum farklı olabilir ve kutu kablonun firesi daha fazla olmayabilir!
 • Ne yazık ki çoğu uygulama firması makara kablo kullanıldığı zamanki işçilik giderinin kutu kabloya göre daha az olduğunu düşünür. Oysa durum tam tersidir! Makaradan kablo çekmek için harcanan hazırlık süresi, çekme kolaylığı ve hız dikkate alındığında kutu kablo kullanmak toplam işçilik giderlerini %30’a kadar azaltır!
 • Karton gibi kağıttan imal edilmiş ambalaj malzemeleri kolaylıkla geri dönüştürülür ve ekonomik değeri yüksektir. Ahşap makaraların geri dönüşüm ekonomik değeri kağıttan daha düşük olduğu gibi geri dönüşüm tesisine nakliye maliyeti de daha yüksektir. Ayrıca ahşap makaralar çoğu zaman çöpe atıldıktan sonra geri dönüştürülmez.
 • Karton kutular katlanabildiğinden atık ambalaj olarak makara kablolara göre %80’e kadar daha az hacim kaplarlar. Ayrıca aynı uzunlukta kablo içeren bir kutu ambalaj makaraya göre %60’a kadar daha az ağırlığa sahiptir.
zemecs-lan-cable-reel-orange

Makara Kablo Ne Zaman Avantajlı?

 • Depoda kaplanan hacim açısından bakıldığında makara kablolar %60’a kadar daha az hacim kaplar. Örneğin 50km.’lik Cat.6 UTP kablo kutuya konulduğunda yaklaşık 6.8 m3 hacim kaplarken 500m. makaraya sarılmış kablo 3,2 m3 ve 1.000m. makaraya sarılmış kablo 2,6 m3 hacim kaplar. Bazı kablo markaları ana renk dışında kılıfa sahip kabloları makarada üretmeyi tercih ederler
 • bu nedenle düşük miktarlardaki farklı renklerde LAN kablolarını kutu ambalajıyla temin etmek zor olabilir.
 • Bazı kablo cinslerini kutuya koymak fiziksel ya da ekonomik açıdan anlamlı değildir. Kutular, genellikle 6.2 mm.’ye kadar dış çapa sahip LAN kablolarını içine alabilir ve daha kalın kablolar makaraya sarılmalıdır. Genel olarak aşağıdaki kablolar kutuya yerleştirilebilir, yine de kesin sınıflandırma için kablo üreticisinden bilgi alınmalıdır.
  • Tüm Kategori 5e kablolar (UTP ve FTP)
  • Kategori 6 24# UTP kablolar
  • Kategori 6 23# UTP kablolar
  • Kategori 6 24# FTP kablolar
 • Pazarda sağlam LAN kablosu kutuları, 12kg.’a kadar kablo taşıyabilir. Aynı miktardaki kabloyu karton kutu veya ahşap makaraya sarılı olarak sahaya sevketmenin maliyetleri hemen hemen aynıdır. Makara kablo, daha az hacim kaplasa da toplam kablo ağırlığı değişmediğinden nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmez. Stokta tutulacak ürün adedi açısından makara kablo daha avantajlıdır.

Sonuç:

Kutu ambalaj tercih edilmesi;

 • Daha iyi çalışma ergonomisi sağlar
 • Ürünü darbelere karşı daha iyi korur
 • Toplam işçilik süresi ve giderlerini düşürür
 • Geri dönüşümü ve ekonomiye katkıyı artırır
 • Daha hafif ve az yer kaplayan atıklar oluşturur

Ahşap makara tercih edilmesi;

 • Depolama için gereken alan ve hacmi düşürür
 • Stokta tutulması gereken ürün adedini (parça sayısı) azaltır
 • Daha fazla sayıda ürünün istiflenmesini sağlar
 • Farklı renkte ürün tedarikini kolaylaştırır
zemecs-lan-cable-reel-black
Turera'nın Veri İletişim Altyapısı Çözümlerini Keşfedin.
Kaynakça:

www.reelex.com/packaging/cardboard-box/